קידוחים לפתחי שירות
 
 

מכסה לקופסת ביקורת לביוב מפסיפס - פתוח
מכסה לקופסת ביקורת לביוב מפסיפס - פתוח

           

מכסה לקופסת ביקורת לביוב מפסיפס - סגור
מכסה לקופסת ביקורת לביוב מפסיפס - סגור

 

 

מכסה לקופסת ביקורת לביוב מפסיפס - פתוח
מכסה לקופסת ביקורת לביוב מפסיפס - פתוח

מכסה לקופסת ביקורת לביוב מפסיפס - סגור
מכסה לקופסת ביקורת לביוב מפסיפס - סגור

 

 

מכסה עם חורים לניקוז בחצר/בגג/בבריכה
מכסה עם חורים לניקוז לחצר/לגג/לבריכה

פתח לניקוז בבריכה
פתח ניקוז בבריכה

 
 

טל': 5321366 - 050 (לא בשבת)           טלפקס: 7407023 - 09 (בשעות הערב)

 
 
ZAP Group בניית אתרים